Budynek Urzędu Gminy
strona główna / Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce
 

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce

www.gokporabka.com.pl

W skład struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce wchodzą:
Domy Kultury w Bujakowie, Czańcu, Kobiernicach, Porąbce. W każdym z Domów Kultury działają świetlice środowiskowo – integracyjne pełniące między innymi rolę placówek opiekuńczo wychowawczych . Świetlice te czynne są od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych, gdzie odbywają się nieodpłatnie następujące cykliczne zajęcia:

 • plastyka i bibułkarstwo (Czaniec, Bujaków, Kobiernice)
 • makrama (każde sołectwo)
 • ceramika (Czaniec)
 • zajęcia komputerowe (każde sołectwo)
 • zajęcia teatralne (każde sołectwo)
 • nauka gry na różnych instrumentach (każde sołectwo)
 • zespoły wokalno-muzyczne (każde sołectwo)
 • Gminne Warsztaty Twórcze (Dworek w Kobiernicach malarstwo, rzeźba, ceramika)
 • Dziecięcy Zespół Regionalny „PORĄBCZANIE”
 • próby chóru „POTOK” w Czańcu i „ZASOLNICA” w Porąbce
 • próby orkiestr dętych z udziałem młodzieży i dorosłych (Czaniec, Kobiernice, Porąbka)
 • sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży ( hala sportowa w Czańcu, sale gimnastyczne, boiska sportowe

W ramach działalności GOK-u wynajmowane są sale w Domach Kultury w Czańcu, Kobiernicach i Porąbce z przeznaczeniem na imprezy prywatne, pokazy, występy artystyczne itp. Odpłatność z przedmiotowego tytułu uiszczona jest na konto gminy w wysokości określonej zarządzeniem Wójta Gminy.

Ponadto działalność GOK-u obejmuje:

 • zajęcia instruktorskie
 • imprezy cykliczne i okolicznościowe
 • imprezy plenerowe, festyny
 • imprezy współorganizowane ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy oraz jednostkami organizacyjnymi gminy tj. szkołami podstawowymi, gimnazjami, przedszkolami
 • zawody, turnieje, wystawy, konkursy
 • redakcję gazetki gminnej
 • organizację wypoczynku zimowego i letniego w ramach Akcji ZIMA, LATO.

Numery Telefonów:
Dom Kultury w Bujakowie - 33 8108 029
Dom Kultury w Czańcu - 33 8109 102
Dom Kultury w Kobiernicach - 33 8108 403
Dom Kultury w Porąbce - 33 8106 055

E - mail: gokporabka@o2.pl

 

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.