Budynek Urzędu Gminy
strona główna / Jakość powietrza.
 

Jakość powietrza.

Biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U z 2020 poz. 491 ze zm.) przeprowadzenie kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach oraz kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów zielonych oraz kontrole przestrzegania zakazu wypalania trawa i łąk nie jest możliwe do czasu odwołania obecnego stanu.

Zgłaszania wszelkich przypadków naruszeń dotyczących ochrony powietrza można dokonywać telefonicznie 33 8272818 lub elektronicznie E-mail: ors@porabka.pl

Podstawowe informacje

 

  Poziom ostrzeżenia 2020 r.

   Poziom ostrzeżenia: POZIOM II Data wystąpienia : 27-28.03.2020 r.
http://www.katowice.wios.gov.pl/jakosc/20200328ri.pdf
  Poziom ostrzeżenia: POZIOM II Data wystąpienia : 27.01.2020 r.
http://www.katowice.wios.gov.pl/jakosc/20200127.pdf
  Poziom ostrzeżenia: POZIOM II Data wystąpienia : 06.01.2020 r.
http://www.katowice.wios.gov.pl/jakosc/20200106ri.pdf
 

  Poziom ostrzeżenia 2019 r.

  Poziom ostrzeżenia: POZIOM II Data wystąpienia : 13.12.2019 r.
  Poziom ostrzeżenia: POZIOM II Data wystąpienia : 05.12.2019 r.
  Poziom ostrzeżenia: POZIOM II Data wystąpienia : 27.11.2019 r.
  Poziom ostrzeżenia: POZIOM III Data wystąpienia : 25-26.11.2019 r.
  Poziom ostrzeżenia: POZIOM II Data wystąpienia : 24.11.2019 r.
  Poziom ostrzeżenia: POZIOM II Data wystąpienia : 21.11.2019 r.
  Poziom ostrzeżenia: POZIOM II Data wystąpienia : 20.11.2019 r.
  Poziom ostrzeżenia: POZIOM II Data wystąpienia : 15.11.2019 r.
  Poziom ostrzeżenia: POZIOM II Data wystąpienia : 26.10.2019 r.
  Poziom ostrzeżenia: POZIOM III Data wystąpienia : 23.10.2019 r.
  Poziom ostrzeżenia: POZIOM II Data wystąpienia : 20-21.01.2019 r.
  Poziom ostrzeżenia: POZIOM II Data wystąpienia : 19-20.01.2019 r.
 
 

Jakość powietrza w Gminie Porąbka 

  Powiadomienie dot. występowania ryzyka przekroczenia dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dobowej dopuszczalnej 50  µg/m3 pyłu zawieszonego PM10 ustalonego wg kryterium liczby przekroczeń z ostatnich 12 miesięcy.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony  Środowiska w Katowicach

Jakość powietrza w województwie śląskim

Aplikacja Kanarek na urządzenia mobilne (Android)

Aplikacja Syngeos - Nasze Powietrze (Android)

 

Informacja dotycząca I poziomu ostrzegania od 20.02.2019 do końca 2019 roku

Informacja - ostrzeżenie o wystąpieniu I poziomu ostrzegania

Urząd Gminy Porąbka informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr M.7011.37.3.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. poinformował, iż na terenie części województwa śląskiego / w tym na terenie powiatu bielskiego/wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - kolor żółty.

Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku, wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3 na danym terenie

Poziom I wprowadzany jest do końca roku 2018.

Informujemy jednocześnie, że aktualny Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pod adresem:


https://powietrze.slaskie.pl/content/program-ochrony-powietrza