Budynek Urzędu Gminy
strona główna / Uchwały
 

Uchwały

Uchwała Nr XII/115/2019 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 8006) (Pobierz)

Uchwała nr XII/114/2019 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 8005) (Pobierz)

Uchwała Nr XIX/181/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (Pobierz)

Uchwała Nr XIX/182/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 26 października 2012 r., poz. 4248). (Pobierz)

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka (Dz.Urz. Woj. Ślask. z 2016 r., poz. 776) (Pobierz)

UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Śląsk. z 2015 r., poz. 5555) (Pobierz)

OBWIESZCZENIE RADY GMINY PORĄBKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Porąbka (Dz.Urz. Woj. Śląsk. z 2016 r. poz. 5104). (Pobierz)

 Uchwała Nr XXIX/238/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 5256). (Pobierz)

Uchwała Nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z dnia 22 listopada 2017 r. poz. 6206). (Pobierz)

Uchwała Nr XXXI/263/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z dnia 22 listopada 2017 r. poz. 6207). (Pobierz)

Obwieszczenie Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/100/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Pobierz)

 

 

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.