Budynek Urzędu Gminy
strona główna / Plany Zagospodarowania Przestrzennego
 

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 

- Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XXVIII/185/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka  

Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego Nr 79 poz, 1776 z dnia 12 maja 2009 r.

 

  - Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Mała Puszcza w sołectwie Porąbka

  Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego Nr 176 poz. 3276 z dnia 11 sierpnia 2011 r.

 

- Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie produkcji i usług w sołectwie Kobiernice przy ulicy Bielskiej

  Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego Nr 276 poz. 4626 z dnia 22 listopada 2011 r.

 

- Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Podlesie w sołectwie Bujaków, Łupkowej, Żywieckiej i Mokrej w sołectwie Kobiernice oraz Beskidzkiej, Kasztanowej, Bosmańskiej i Krakowskiej w sołectwie Porąbka

  Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego Nr 276 poz. 4627 z dnia 22 listopada 2011 r.

 

- Uchwała Nr XXV/238/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków

  Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego poz. 2710 z dnia 22 marca 2013 r.

 

- Uchwała Nr XLI/379/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków, Kobiernice

  Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego poz. 4614 z dnia 11 września 2014 r.

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.